O świetlicy

Witamy na stronie internetowej świetlicy Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Pleszewie.

Codziennie przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców świetlica czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej w godzinach od 7.00 do 16.30.

Głównym i nadrzędnym celem świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej uczniom, których rodzice lub opiekunowie zapisali dzieci na zajęcia świetlicowe. Okazjonalnie do świetlicy może przyjść każdy uczeń, który z jakiegoś powodu nie ma zapewnionej w danym momencie opieki. Opieką świetlicy obejmowani są również uczniowie  zwolnieni z lekcji religii, basenu i wychowania fizycznego.

W naszej świetlicy organizowane są różnorodne formy zajęć, dzięki którym uczniowie ujawniają i rozwijają swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia m. in.:

  • zajęcia z zakresu żywego słowa,
  • zajęcia plastyczno- techniczne,
  • gry i zabawy ruchowe,
  • zajęcia umuzykalniające.